Nieuws

 

Bezoeken Vrienden in 2019

Bezoek Ootmarsum
Op 3 mei maakten vijfentwintig Vrienden een excursie naar Ootmarsum. We bezochten Glasblazerij Hotmarks en Stokerij Sculte. Liefhebbers van kerken konden vooraf de Simon en Judas kerk bezichtigen. Vooraf en na afloop was er een gezellig samenzijn in Grand Café de Waal.

Bezoek Bolsward/Workum
Ons gewaardeerde lid, pastoor Peter van der Weide leidde ons rond in de prachtige Middeleeuwse Martinikerk in Bolsward. Vervolgens kregen we een rondleiding in het Jopie Huismanmuseum in Workum. We sloten de middag af met een borrel in café “De Wijnberg”. Vierentwintig personen gingen mee op deze excursie.


Samenwerking basiliek met studenten Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

In het najaar van 2018 en 2019 is door een tiental studenten van de vakgroep Material Art van de RUG in de basiliek een presentatie gegeven over kunst in de basiliek. Daartoe zijn per presentatie een tiental kunstvoorwerpen geselecteerd die werden besproken. De studenten moesten zich verdiepen in de historie van het kunstvoorwerp zelf en in de tijdsperiode waarop die tot stand is gekomen. Voor de pauze was er een algemene presentatie en na de pauze konden de voorwerpen worden bekeken op diverse plekken in de basiliek en werd een en ander nog nader toegelicht. Ook was er dan ruimte voor discussie. In 2020 wordt de samenwerking voortgezet en zal er in het najaar weer een presentatie in de basiliek plaatsvinden. De Vrienden zijn daar welkom!


Diversen

Ledenbestand
Het ledenbestand blijft in 2020 stabiel op ca. 70. We zetten bij de werving in op jongere Vrienden om meer stabiliteit in het ledenbestand te krijgen.


Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 is door het bestuur goedgekeurd. Op de site kunt u onder het hoofdje “balans” de jaarrekening bekijken.


Lustrum 2021

In 2021 vieren de Vrienden het tweede lustrum. De geplande datum voor de viering van het tien jarige bestaan is vrijdag 23 april. Het programma zal in het najaar van 2020 bekend worden gemaakt. Na Antoine Bodar en Ron Jans hopen we weer een inspirerende spreker voor deze middag aan te trekken. Het lustrum vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en is voor eenieder toegankelijk.


Bijdragen Vrienden in 2019

In 2018 is besloten om een vijftal antieke kerkgewaden, bestaande uit twee koormantels en drie kazuifels in drie jaar tijd te laten restaureren. Een koormantel is inmiddels terug in de basiliek. Voor de zomer van 2020 komt ook de andere koormantel gereed en een kazuifel. De laatste twee gewaden zijn in 2021 gereed voor dat ons lustrum begint. In 2019 heeft het bestuur ook besloten om een antiek Mariavaandel te doen restaureren. Dit zal in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd. Het bestuur denkt ook na over een mooi lustrumcadeau aan de basiliek. Daar hoort u volgend jaar meer over! In 2019 hebben de Vrienden een bijdrage geleverd aan de Stichting Levende Stadsgeschiedenis, die inmiddels is omgedoopt in het Michaelgilde. Zij heeft haar zetel in de kelder van de basiliek. Het gilde draagt op 15 augustus het Mariabeeld in de processie in de kerk en geeft rondleidingen door Zwolle in een Middeleeuwse context.